Kontakt

Inwestor

GDDKiA Oddział w Lublinie
Ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin
tel.: +48 81 749 00 18

Jednostka projektowa

Lider Konsorcjum
S.T. I. Polska Sp. z o.o.
Ul. Polna 44/2
00-635 Warszawa
Tel. + 48 22 840 03 01


Partner Konsorcjum
PPprojekt Sp. z o.o.
Ul. Woronicza 78/146
02-640 Warszawa
Tel.+ 48 22 300 15 25


Partner Konsorcjum
S.Te.P. s.r.l
Piazza Risorgimento 17
37139 Werona Włochy